Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Katarina Benac

Katarina Benac, mag. oec.
Voditelj Ureda pročelnika

Ured: O-010
Telefon: 051/584-600
Službeni mobitel: 091/4800243
E-mail: katarina.benac@phy.uniri.hr
   

OBRAZOVANJE

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Diplomski studij,  smjer Menadžment – Magistra ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
Preddiplomski studij, smjer Međunarodno poslovanje – Sveučilišna prvostupnica ekonomije 

Ekonomska škola Mije Mirkovića, Rijeka - Ekonomist 


RADNO ISKUSTVO

1.8.2017. -
Odjel za fiziku, Sveučilišta u Rijeci
Voditelj Ureda pročelnika
 
17.11.2016. – 31.7.2017.
Odjel za fiziku, Sveučilišta u Rijeci
Stručni suradnik za administrativne poslove u Uredu pročelnika
 
1.7.2014. – 16.11.2016.
Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
Administrativni referent
 
15.1.2014.- 30.6.2014.
Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci - Ugovori o djelu
(Stručna suradnica za administrativne poslove)
 
14.1.2013.-13.1.2014.
Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
(Stručna suradnica za administrativne poslove)

 
OSTALO
  • rad u aplikaciji i bazi “Ur. Zapisnik” prema priloženom planu klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju sastavnica Sveučilišta u Rijeci u administracijske svrhe za potrebe urudžbiranja dokumentacije 
  • rad u programu FINA-e za provođenje centralnog obračuna plaća (COP) i vođenje evidencije u modulu “Generiranje i pregled skupnih evidencija radnog vremena” za djelatnike Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 
  • pohađanje seminara cjeloživotnog obrazovanja djelatnika javnih ustanova koje djeluju u području znanosti i visokog obrazovanja organiziranog od strane Pravnog fakulteta Rijeka „ Uredsko poslovanje i arhivistika u visokom obrazovanju“