Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Upis

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka

Na temelju Odluke Vijeća Odjela za fiziku, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij Fizika


iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Fizika u akademskoj godini 2017./2018.

Odjel za fiziku upisuje do 10 studenata na studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena.
 
Studij u punom radnom vremenu traje najmanje tri godine. Studij se može produžiti do najviše šest godina. Studij u dijelu radnog vremena traje najmanje pet godina. Studij se može produžiti do najviše deset godina.
 
Predmetno područje doktorskog studija je područje Prirodnih znanosti, polje Fizika.
 
Završetkom studija se stječe 180 ECTS bodova.
 
Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Fizika (dr.sc.).
 
Ukupni troškovi studija iznose 7.400,00 kn po svakoj akademskoj godini i plaćaju se prilikom upisivanja prvih triju akademskih godina.

Preduvjet za upis na studij je:
 
- završen sveučilišni diplomski studij.
 
Odabir studenta za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci i na temelju njega donesenim provedbenim propisima.

Uz prijavu na natječaj na Obrascu za prijavu doktorskog studija Fizika koji se nalazi na web stranicama Odjela za fiziku (https://www.phy.uniri.hr/hr/) pristupnik je dužan priložiti sljedeće:
 
1. Curriculum vitae (u formi European CV) u kojem pristupnik, uz osnovne podatke, prezentira i dosadašnje profesionalno i akademsko iskustvo kroz priloge - ako postoje:
-  o profesionalnom osposobljavanju u području na koje se odnosi tema doktorskog studija Fizika
-  o znanstvenim publikacijama
-  o sudjelovanju na međunarodnim znanstvenim skupovima
-  o studentskim nagradama, održavanju nastave na visokoškolskoj ustanovi, demonstraturama
2. Dokaz o potrebnim kvalifikacijama:
- preslika diplome na diplomskom studiju
- službeni prijepis ocjena diplomskog studija
- prosječna ocjena diplomskog studija
- ocjena diplomskog rada
3. Izjava osobe u znanstvenom zvanju da je voljna mentorirati studenta na doktorskom studiju Fizika
4. Preporuka najmanje jednog uglednog znanstvenika (osim mentora)
5. Ispunjen Motivacijski obrazac (do 500 riječi) u kojem pristupnik obrazlaže:
- koji je diplomski studij završio i kako je s njime zadovoljan
- kojim se područjem fizike želi baviti i zašto ga ono zanima
- što ga je motiviralo za prijavu na doktorski studij Fizika u Rijeci i što od njega očekuje
- koja ga područja znanosti, osim izabranog područja fizike, još zanimaju
6. Izjava da se pristupnik natječe za doktorski studij Fizika u punom radnom vremenu ili dijelu radnog vremena
7. Izjava o načinu financiranja doktorskog studija Fizika
 
Pristupnici koji su stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi, dužni su prije upisa na studij dostaviti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje) izdano od Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 
Rok za podnošenje prijava je 15. 01. 2018. god.

Prijave za upis s prilozima dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
S napomenom: Prijava za upis na poslijediplomski sveučilišni studij „Fizika“.
 
O terminu upisa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Odjela za fiziku (http://www.phy.uniri.hr/hr/).


Tekst natječaja u .pdf formatu možete preuzeti ovdje, Prijavni obrazac za upis ovdje.
 
Za upite i detaljnije informacije molimo obratite se prof. dr. Zdravku Lencu (zlenac@phy.uniri.hr).