Popularizacija fizike

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Upis

Redoviti upis na poslijediplomski (doktorski) studij Fizika održat će se od 18. travnja do 4. svibnja 2018. godine. Detaljnije informacije o postupku upisa i potrebnoj dokumentaciji mogu se vidjeti ovdje.Naknadni upis na doktorski studij


Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka

Natječaj za upis na poslijediplomski (doktorski) studij Fizika Sveučilišta u Rijeci, Odjela za fiziku iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Fizika, završen je 15.01.2018.
 
U skladu s Pravilnikom o radu doktorskog studija Fizika, moguć je naknadni upis na doktorski studij Fizika.

Odjel za fiziku upisuje do 10 studenata na studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena.
 
Studij u punom radnom vremenu traje najmanje tri godine. Studij se može produžiti do najviše šest godina. Studij u dijelu radnog vremena traje najmanje pet godina. Studij se može produžiti do najviše deset godina.
  
Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova.
 
Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Fizika (dr.sc.).
 
Ukupni troškovi studija iznose 7.400,00 kn po akademskoj godini i plaćaju se prilikom upisivanja prvih triju akademskih godina.

Preduvjet za upis na studij je:
 
završen sveučilišni diplomski studij.
 
Naknadni upis odobrava Vijeće doktorskog studija Fizika prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci i na temelju njega donesenim provedbenim propisima.

Uz prijavu na natječaj na Obrascu za prijavu za upis na doktorski studija Fizika koji se nalazi na web stranicama Odjela za fiziku (https://www.phy.uniri.hr/hr/) pristupnik je dužan priložiti sljedeće priloge:
 
1. Curriculum vitae (u formi European CV) u kojem kandidat, uz osnovne podatke, prezentira i dosadašnje profesionalno i akademsko iskustvo - ako postoji:
-  dokaz o profesionalnom osposobljavanju u području doktorskog studija Fizika
-  dokaz o znanstvenim publikacijama
-  dokaz o sudjelovanju na međunarodnim znanstvenim skupovima
-  dokaz o studentskim nagradama, održavanju nastave na visokoškolskoj ustanovi, demonstraturama
2. Dokaz o potrebnim kvalifikacijama:
- preslika diplome na diplomskom studiju
- službeni prijepis ocjena diplomskog studija
- prosječna ocjena diplomskog studija
- naslov i ocjena diplomskog rada
3. Izjavu osobe u znanstvenom zvanju da je voljna mentorirati studenta na doktorskom studiju Fizika
4. Preporuku najmanje jednog znanstvenika u znanstvenom zvanju koju, potpisanu, znanstvenik poštom ili e-mailom (dr.studij@phy.uniri.hr) dostavlja Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za fiziku
5. Ispunjen Motivacijski obrazac (do 500 riječi) u kojem pristupnik obrazlaže:
- koji je diplomski studij završio i kako je s njime zadovoljan
- kojim se područjem fizike želi baviti i zašto ga ono zanima
- što ga je motiviralo za prijavu na doktorski studij Fizika u Rijeci i što od njega očekuje
- koja ga područja znanosti, osim izabranog područja fizike, još zanimaju
6. Izjavu da se pristupnik natječe za doktorski studij Fizika u punom radnom vremenu ili dijelu radnog vremena
7. Izjavu o načinu financiranja doktorskog studija Fizika. Ako pristupnik studij ne plaća sam, Izjavu potpisuje čelnik ustanove koja je spremna financirati studij
8. Posebno:
Pristupnici koji su stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi, dužni su prije upisa na studij dostaviti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje) izdano od Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci.
 
 
Prijave za naknadni upis s prilozima dostavljaju se na adresu:
      Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
      Radmile Matejčić 2
      51000 Rijeka
      Hrvatska

s napomenom: Prijava za naknadni upis na doktorski studij Fizika.
 
O terminu upisa kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Odjela za fiziku (http://www.phy.uniri.hr/hr/).

Prijavni obrazac za upis možete preuzeti ovdje.
 
Detaljnije informacije možete zatražiti putem e-maila: dr.studij@phy.uniri.hr.