Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Predrag Dominis Prester

alt    Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
   Redoviti profesor.

   Curriculum vitae

   Ured: O-114, Tel: 584-605
   E-mail: pprester@phy.uniri.hr
   Osobna web stranica: www.phy.uniri.hr/~pprester
  Kolegiji na preddiplomskom studiju Fizika:
  
   - Elektrodinamika

Kolegiji na diplomskim studijima

   - Opća relativnost
   - Kvantna teorija polja
   - Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija
   - Teorijska fizika i primjene 1

Kolegiji na doktorskom studiju Fizika

    - Odabrana poglavlja iz fizike elementarnih čestica
    - Fizika crnih rupa

Detalji o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu mogu se pronaći na portfelju UniRi.


 OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO 

- od 2016. redoviti profesor na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- 2010 - 2016. predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i astrofiziku
- 2009 - 2016. izvanredni profesor na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- 2009 - 2010. zamjenik pročelnika Odjela za fiziku
- 2007 - 2009. docent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- 2004 - 2006. istraživačka stipendija Alexander von Humboldt fondacije, Max Planck Institute for
    Gravitational Physics (Albert-Einstein Institute), Golm b. Potsdam (Njemačka)
- 2003 - 2007. docent na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 1999 - 2003. viši asistent - postdoktorand na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
    Sveučilišta u Zagrebu
- 1999. doktorat (dr.sc.) iz teorijske fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1998 - 1999. asistent - znanstveni novak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1998. magisterij (mr.sc.) iz teorijske fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1995 - 1998. mlađi asistent - znanstveni novak na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog
    fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 1994. diplomirao fiziku (dipl. inž. fiz.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


ZNANSTVENA DJELATNOST I INTERESI

Fizika elementarnih čestica, s posebnim naglaskom na:
- teorija superstruna
- klasična i kvantna gravitacija, crne rupe
- kvantna teorija polja
- spinski lanci

Potpuniji opis znastvene djelatnosti i usavršavanja može se naći ovdje.


ZNANSTVENI RADOVI

Popis znanstvenih radova pogledati ovdje ili u CROSBI bazi.


ZNANSTVENI PROJEKTI (aktivni)

- 2014. - 2018.: "Gravity and Parity Violation", uspostavni istraživački projekt HrZZ br. 8946 (suradnik)
- 2013. - 2018.: "Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila", istraživačka potpora UniRi br. 13.12.1.4.05 (voditelj)


AKTIVNA ADMINISTRATIVNA ZADUŽENJA

- član Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci
- član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci
- predsjednik Etičkog povjerenstva Odjela za fiziku
- član Stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku