Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, svibanj 2019.   

Popularizacija fizike

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Vijesti

Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2018./2019. ak. god.

Objavljeno 24. 12. 2018.
Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 18. prosinca 2018. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost u 2018./2019. ak. god. 

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog  stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci odnosno njegovih sastavnica, a državljani su RH/EU ili državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH. 

Kandidati moraju ispunjavati osnovne kriterije uspješnosti za prijavu na Natječaj propisane člankom 6., točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci.

Krajnji rok za podnošenje online prijava na natječaj je ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Upute za prijavu i obrasci nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci