Diplomski studij Fizika i filozofija

STUDIJ SE NE MOŽE UPISATI U AK. GOD. 2020./2021.

Sveučilišni diplomski studij Fizika i filozofija
na Sveučilištu u Rijeci je nastavnički studij koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Treba istaknuti da je diplomski studij Fizika i filozofija jedinstveni studij u Republici Hrvatskoj.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i filozofije u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i filozofije uz nastavnu i školsku praksu, te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta, kao i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike i filozofije koji su nadgradnja onima s preddiplomskog studija Fizika.

Diplomski studij Fizika i filozofija može se upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na Preddiplomskom studiju Fizika, smjer Filozofija, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I FILOZOFIJE.
 
Nastavni plan s popisom predmeta
 
Opis studijskog programa
 
.