Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Diplomski studij Fizika i filozofija

Sveučilišni diplomski studij Fizika i filozofija na Sveučilištu u Rijeci je nastavnički studij koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Treba istaknuti da je diplomski studij Fizika i filozofija jedinstveni studij u Republici Hrvatskoj.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i filozofije u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i filozofije uz nastavnu i školsku praksu, te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta, kao i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike i filozofije koji su nadgradnja onima s preddiplomskog studija Fizika.

Diplomski studij Fizika i filozofija može se upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na Preddiplomskom studiju Fizika, smjer Filozofija, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I FILOZFIJE.
 
Nastavni plan s popisom predmeta
 
Opis studijskog programa i programi predmeta