Diplomski studij Fizika i informatika

Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika na Sveučilištu u Rijeci je nastavnički studij koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku, Odjel za informatiku te Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i informatike u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i informatike uz nastavnu i školsku praksu, te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta kao i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike koji su nadgradnja onima s preddiplomskog studija fizike. Studij informatike koji je komponenta ovog diplomskog studija omogućava diplomiranom studentu paletu mogućnosti za zapošljavanje povezanom i s računarskim i informacijskim znanostima u javnom i privatnom sektoru.

Diplomski studij Fizika i informatika može se upisati nakon završenog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika, smjer Informatika, kojeg izvodi Odjel za fiziku ili srodnom studiju uz polaganje razlikovnih ispita, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I INFORMATIKE.

Nastavni plan s popisom predmeta
 
Opis studijskog programa i programi predmeta
 
.