Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Diplomski studij Fizika i matematika

Sveučilišni diplomski studij Fizika i matematika na Sveučilištu u Rijeci je nastavnički studij koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku, Odjel za matematiku te Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i matematike u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i matematike uz nastavnu i školsku praksu, te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta kao i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike koji su nadgradnja onima s preddiplomskog studija fizike. Studij matematike koji je komponenta ovog diplomskog studija omogućava diplomiranom studentu paletu za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru.

Diplomski studij Fizika i matematika se može upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika, smjer Matematika, kojeg izvodi Odjel za fiziku ili srodnom uz polaganje razlikovnih ispita, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I MATEMATIKE.

Nastavni plan s popisom predmeta
 
Opis studijskog programa i programi predmeta