Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Diplomski studij Fizika i matematika

Sveučilišni diplomski studij Fizika i matematika na Sveučilištu u Rijeci je nastavnički studij koji traje 2 godine, odnosno 4 semestra, ima 120 ECTS-a, a izvode ga Odjel za fiziku, Odjel za matematiku te Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Zasnovan na četrdesetpetogodišnjoj tradiciji nastavničkih studija prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci ovaj je studij izvor za osiguranje dovoljnog broja nastavnika fizike i matematike u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske i susjednih županija.

Temeljna se znanja na studiju stječu iz metodika nastave fizike i matematike uz nastavnu i školsku praksu, te iz pedagoško-psihološke grupe predmeta kao i niza izbornih kolegija vezanih za nastavnički poziv. Uz predmete namijenjene nastavničkoj komponenti studija, studij sadrži i velik broj stručnih predmeta iz fizike koji su nadgradnja onima s preddiplomskog studija fizike. Studij matematike koji je komponenta ovog diplomskog studija omogućava diplomiranom studentu paletu za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru.

Diplomski studij Fizika i matematika se može upisati nakon završnog stjecanja svjedodžbe prvostupnika na preddiplomskom studiju Fizika, smjer Matematika, kojeg izvodi Odjel za fiziku ili srodnom uz polaganje razlikovnih ispita, a završetkom diplomskog studija student stječe naziv MAGISTAR EDUKACIJE FIZIKE I MATEMATIKE.

Nastavni plan s popisom predmeta
 
Opis studijskog programa i programi predmeta