Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika materijala

Studij:Diplomski studij Fizika
             Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni/obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:    Fizika    Inženjerstvo i fizika materijala

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovni elementi strukture materije: atomi, molekule, kemijske veze. Agregatna stanja, faze i fazni prijelazi.
Red kratkog i dugog dosega. Kristalinični i nekristalinični materijali.
Osnovne eksperimentalne tehnike za mjerenje električnih, magnetskih i optičkih svojstava materijala.
Fizikalna karakterizacija materijala pomoću spektroskopskih metoda.
Defekti u stvarnim kristalima. Utjecaj defekata na mehanička i električna svojstva kristala.
Materijali smanjene dimenzionalnosti. Tanki filmovi, tekući kristali i nanomaterijali.
Keramike i kompozitni materijali.
Amorfni materijali, stakla, koloidi i tekućine. Biomaterijali i polimeri.
Fizika površina. Granica kondenzirane tvari i vakuuma/plina. Termodinamika i kinetika adsorpcije i desorpcije. Rast struktura na ravnim, kristaliničnim površinama. Eksperimentalne tehnike sinteze i karakterizacije u površinskoj fizici. Osnove vakuumske tehnike.

Obvezna literatura
  1. The Science and Engineering of Materials, 6th Edition, by Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay and Wendelin J. Wright, Cengage Learning, Inc. 2010.