Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika materijala

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni/obvezni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovni elementi strukture materije: atomi, molekule, kemijske veze. Agregatna stanja, faze i fazni prijelazi.
Red kratkog i dugog dosega. Kristalinični i nekristalinični materijali.
Osnovne eksperimentalne tehnike za mjerenje električnih, magnetskih i optičkih svojstava materijala.
Fizikalna karakterizacija materijala pomoću spektroskopskih metoda.
Defekti u stvarnim kristalima. Utjecaj defekata na mehanička i električna svojstva kristala.
Materijali smanjene dimenzionalnosti. Tanki filmovi, tekući kristali i nanomaterijali.
Keramike i kompozitni materijali.
Amorfni materijali, stakla, koloidi i tekućine. Biomaterijali i polimeri.
Fizika površina. Granica kondenzirane tvari i vakuuma/plina. Termodinamika i kinetika adsorpcije i desorpcije. Rast struktura na ravnim, kristaliničnim površinama. Eksperimentalne tehnike sinteze i karakterizacije u površinskoj fizici. Osnove vakuumske tehnike.

Literatura
The Science and Engineering of Materials, 6th Edition, by Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay and Wendelin J. Wright, Cengage Learning, Inc. 2010.