Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na oceanografska svojstva

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj

  • interakcija između atmosfere i mora
  • površinski protoci topline, vlage i uzgona
  • površinski protoci impulsa
  • utjecaj protoka na hidrografska svojstva
  • utjecaj protoka na cirkulaciju
  • površinski protoci u oceanu
  • cirkulacija u oceanu
  • fenomen El Nino i dugoročna prognoza njegove pojave
  • površinski protoci u Jadranu
  • cirkulacija u Jadranskom moru
  • mogućnost prognoze pojava u ekosustavu Jadrana
  • promjene oceanoloških parametara: dnevnevarijacije, sezonskiciklusi, višegodišnje promjene
  • fizikalni čimbenici koji uvjetuju promjene oceanoloških parametara: planetarni utjecaji, atmosferski utjecaji, utjecaj dotoka slatke vode.


Literatura

  1. Gill, A.E., 1982. Atmosphere Ocean Dynamics. Academic Press, Orlando, 662 pp. 
  2. Kraus, F. B., Businger, J. A., 1994. Atmosphere-Ocean Interaction. Oxford University Press, New York, 362 pp.
  3. Csanady, G. T., 2001. Air-Sea Interaction: Laws and Mechanisms. Cambridge University Press, Cambridge, 290 pp.
  4. Oceanography Course Team, 1989. Ocean Circulation. Pergamon Press, Oxford, 165 pp.
    Cushman-Roisin, B., M. Gačić, P.-M. Poulain & A. Artegiani (Editors). 2001.  Physical 5. Oceanography of the Adriatic Sea.  Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands, 304 pp.
  5. Penzar, B., Penzar, I., Orlić, M., 2001: Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana. Nakladna kuća "Dr. Feletar", Zagreb, 258 str.
  6. Mala internet škola oceanografije, link: http://skola.gfz.hr/.
  7. Sažetak materijala iz nekoliko znanstvenih radova o protocima i hidroghrafskim svojstvima sjevernog Jadrana (N. Supić, ppt prezentacije)
  8. Najnoviji radovi iz područja istraživanja Jadrana.