Inženjerska vizualizacija

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Definicije, povijest, ciljevi i principi vizualizacije. Pregled primjena vizualizacije. Opažanje vizualnog, vizualizacije/slike i vizualni atributi. Tehnike vizualizacije. Karakteristike podataka. Proizvodi za vizualizaciju.

Obvezna literatura
  1. H. Wright: Introduction to Scientific Visualization, Springer, 2007.
  2. G. Scott Owen, et al.: HiperVis-Teaching Scientific Visualisation Using Hyper Media (on –line), ACM SIGGRAPH
  3. Education Committee http://www.siggraph.org/education/materials/HyperVis/vistoc.htm, 1999.