Tehnologija oblikovanja

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Klasifikacija postupaka oblikovanja. Tečenje materijala. Stupnjevi deformacije. Teorija krivulja očvršćivanja. Naprezanje plastičnog tečenja. Deformacijska sila, rad i energija. Oblikovanje lima. Masivno oblikovanje. Nekonvencionalno oblikovanje. Modeliranje, simulacija i optimizacija procesa oblikovanja. Primjena gotovih računalnih programa u tehnologiji oblikovanja. CAD/CAPP/CAM u tehnologiji oblikovanja.

Obvezna literatura
  1. Duplančić, I.: Obrada deformiranjem, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2007.