Projekt - Metalni materijali

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Izabrano poglavlje iz predmeta iz kojeg je izabran projekt iz inženjerstva materijala.

Obvezna literatura
Literatura navedena za pripadajući predmet iz kojeg je izabran projekt iz inženjerstva materijala.