Upravljanje kvalitetom

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Razvoj i značenje upravljanja kvalitetom. Sastavnice upravljanja kvalitetom. Potpuno upravljanje kvalitetom. Metode planiranja kvalitete. FMEA metoda proizvoda i procesa. Metode unapređivanja kvalitete. Osnovni i napredni alati stalnog unapređivanja kvalitete. Značajke uzoraka i procesa. Slijed, analiza i komentar procesa. Statistička kontrola kvalitete procesa. Kontrolne karte za pojedinačne izmjere. Kontrolne karte za atributivne ocjene. Analiza sposobnosti procesa. Vjerojatnost usklađenosti. Ocjena podešenosti procesa. Henryev pravac. Analiza sposobnosti mjerne opreme. Unapređivanje kvalitete procesa metodom planiranja pokusa. Potpuni plan pokusa. Djelomični plan pokusa.

Obvezna literatura
-