Proizvodni management

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod i osnovni pojmovi. Razvojni management: ciljevi i zadaci. Proizvodne strategije. Management u razvoju proizvodnih sustava i operativni management u vođenju proizvodnog procesa. Poslovi proizvodnih managera / strateške perspektive. Konkurentnost poslovnog sustava – tendencije razvoja. Oblikovanje strategije poduzeća. Strategijski management. Proces strategijskog managementa. Komponente strategijskog managementa. Okruženje. Čimbenici organizacije. Upravni odbor. Izvršni management – uprava. Stilovi strategijskih managera. Likertov model. Managerska mreža. Krizni management. Etika strategijskih managera. Mehanizmi etičnog managementa. Strateško planiranje. Model strateškog planiranja – Metoda prisilnog izbora. Model strateškog planiranja proizvodnje/operacija. Kvaliteta i produktivnost. Fleksibilnost proizvodnje. Troškovi, kvaliteta. Tehnologija (vrijeme) i kadrovi. Management orijentiran na vrijeme. Paralelni inženjering. Racionalizacija proizvodnje. Japanska proizvodna filozofija. Integrirani sustavi. Oblikovanje sustava. Strategije uvođenja novog proizvoda. Proces razvoja novog proizvoda. Metode razvoja novog proizvoda. Razvoj kvalitete funkcioniranja. Robustni dizajn. Analiza vrijednosti. Modularni dizajn. Životni vijek proizvoda, faza planiranja, razvoja i uvođenja proizvoda. Analiza utjecaja uvođenja proizvoda u proizvodni program na efekte poslovanja. Nepovratni troškovi. Troškovi mogućeg izbora. Povratni troškovi. Troškovi nelikvidnosti. Troškovi kapitala. Pridruživanje troškova (alokacija). Rentabilnost. Izbor proizvodnog procesa pomoću analize praga rentabilnosti. Amortizacija. Linearna metoda. SYDmetoda. Metoda ubrzane amortizacije. Metoda dvostruko ubrzane amortizacije. Metoda proporcionalne amortizacije. Metode procjene investicijskih alternativa. Metoda neto sadašnje vrijednosti. Period povrata kapitala. Interna rata povrata investicije.

Obvezna literatura
  1. Tonči, Mikac; Milan, Ikonić: Proizvodni management, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2010.