Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Opća ekologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
U kolegiju studenti će se upoznati sa općim pojmovima i područjem istraživanja ekologije kao i metodama koje se koriste za istraživanje populacija i biocenoza.

Kolegij obuhvaća sljedeće tematske jedinice:
  • Uvod u ekologiju i grane ekologije
  • Definicija pojmova jedinka, populacija, biocenoza, biom, ekosistem, biosfera, ekološka niša
  • Utjecaj abiotičkih ekoloških čimbenika na ekosustav
  • Biogeokemijski ciklusi
  • Trofičke razine u ekosustavu
  • Biotički ekološki čimbenici u ekosustavu
  • Dinamika populacije i modeli rasta populacije
  • Bioraznolikost i stabilnost ekosustava
  • Zaštita okoliša (kopnenih i vodenih ekosustava, onečišćenje i zagađenje zraka)
  • Uzgoj morskih riba, rakova i školjaka

Obvezna literatura
Predavanja i materijali podijeljeni tijekom nastave.