Opća ekologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
U kolegiju studenti će se upoznati sa općim pojmovima i područjem istraživanja ekologije kao i metodama koje se koriste za istraživanje populacija i biocenoza.

Kolegij obuhvaća sljedeće tematske jedinice:
  • Uvod u ekologiju i grane ekologije
  • Definicija pojmova jedinka, populacija, biocenoza, biom, ekosistem, biosfera, ekološka niša
  • Utjecaj abiotičkih ekoloških čimbenika na ekosustav
  • Biogeokemijski ciklusi
  • Trofičke razine u ekosustavu
  • Biotički ekološki čimbenici u ekosustavu
  • Dinamika populacije i modeli rasta populacije
  • Bioraznolikost i stabilnost ekosustava
  • Zaštita okoliša (kopnenih i vodenih ekosustava, onečišćenje i zagađenje zraka)
  • Uzgoj morskih riba, rakova i školjaka

Obvezna literatura
Predavanja i materijali podijeljeni tijekom nastave.