Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Opća ekologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
U kolegiju studenti će se upoznati sa općim pojmovima i područjem istraživanja ekologije kao i metodama koje se koriste za istraživanje populacija i biocenoza.

Kolegij obuhvaća sljedeće tematske jedinice:
  • Uvod u ekologiju i grane ekologije
  • Definicija pojmova jedinka, populacija, biocenoza, biom, ekosistem, biosfera, ekološka niša
  • Utjecaj abiotičkih ekoloških čimbenika na ekosustav
  • Biogeokemijski ciklusi
  • Trofičke razine u ekosustavu
  • Biotički ekološki čimbenici u ekosustavu
  • Dinamika populacije i modeli rasta populacije
  • Bioraznolikost i stabilnost ekosustava
  • Zaštita okoliša (kopnenih i vodenih ekosustava, onečišćenje i zagađenje zraka)
  • Uzgoj morskih riba, rakova i školjaka

Obvezna literatura
Predavanja i materijali podijeljeni tijekom nastave.