Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Opća kemija (9 ECTS)

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: obvezni
ECTS: 9

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sastav i građa tvari
Atomi, molekule i ioni
Kemijske reakcije
Stehiometrija
Periodni sustav elemenata, elektronska konfiguracija atoma, atomske orbitale
Intramolekularne kemijske veze, Lewisov model, ionska veza, kovalentna veza, metalna veza.
Geometrija molekula, teorija valentne veze, teorija molekulskih orbitala
Intramolekularne kemijske veze, svojstva tekućina, krutina i plinova
Otopine i njihova svojstva
Kemijska kinetika
Kemijska ravnoteža
Oksidacija in redukcija - redoks reakcije, elektrokemija

Obvezna literatura
1. Filipović, I; Lipanović, S.: Opća i anorganska kemija I, Školska knjiga, Zagreb, 1991
2. Sikirica M.: Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb.