Uvod u kritičko mišljenje

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovne metode i strategije kritičkog mišljenja. Argument. Istinitost sudova-valjanost argumenata. Kritički eseji-analiza.

Obvezna literatura
  1. Thomson, A., 1996, Critical Reasoning – A Pratical Introduction, Routledge.