Uvod u filozofiju

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Skepticizam i postojanje vanjskog svijeta; da li je vanjski svijet takav kakvim ga vidimo, da li uopće postoji? U čemu je razlika "unutrašnjeg" i "vanjskog" svijeta, zašto je i da li je uopće potrebno opravdati vjerovanje u postojanje vanjskog svijeta? Različite reakcije na problem - različiti pokušaji opravdanja vjerovanja u postojanje vanjskog svijeta; naivni i kritički realizam, idealizam, verifikacionizam, idealizam, fenomenalizam.
  2. Skepticizam u pogledu tuđih umova; u čemu je razlika čovjeka i stroja, ako uopće postoji; bitno privatna priroda mentalnih stanja; povlašteni pristup i razlika između prespektive prvog lica i perspektive trećeg lica?
  3. Odnos uma i tijela; jesu li um i tijelo jedno te isto ili nešto različito, jesam li ja isto što i svoje tijelo; dualizam (interakcionizam i paralelizam), fizikalizam, teorija dualnog aspekta, epifenomenalizam?
  4. Značenja riječi; što su značenja i gdje se nalaze; mentalizam, referencijska teorija značenja, platonizam?
  5. Pravo i krivo (ispravno i neispravno); zašto biti moralan, zašto djelovati u skladu s etičkim principima; zlatno pravilo i kategorički imperativ; subjektivizam i objektivizam, relativizam i univerzalizam, racionalizam i emotivizam?
  6. Pravednost; kako treba raspodijeliti dobra; da li je pravedno da postoje socijalne razlike?
  7. Sloboda volje i determinizam; jesmo li mogli postupiti drugačije nego što jesmo, jesu li naši postupci slobodni i u kojem smislu; dilema determinizma - jesmo li slobodni ako su naši postupci determinirani ili ako nisu; kompatibilizam i inkompatibilizam; da li je determinizam spojiv s moralnom odgovornošću?
  8. Smrt; da li je moguće konzistentno zamisliti svoje vlastito nepostojanje, treba li se bojati nepostojanja, u čemu se sastoji asimetrija između prošlog i budućeg nepostojanja?
  9. Smisao života; u čemu bi se mogao sastojati, da li je subjektivan ili objektivan, da li je logički moguće pronaći zadovoljavajući odgovor, da li je život apsurdan, subjektivna i objektivna perspektiva, da li je smisleno samo ono što je neprolazno?

Obvezna literatura
Skripta dostupna u Skriptarnici Fakulteta ili na CD-u.