Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Uvod u filozofiju

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1. Skepticizam i postojanje vanjskog svijeta; da li je vanjski svijet takav kakvim ga vidimo, da li uopće postoji? U čemu je razlika "unutrašnjeg" i "vanjskog" svijeta, zašto je i da li je uopće potrebno opravdati vjerovanje u postojanje vanjskog svijeta? Različite reakcije na problem - različiti pokušaji opravdanja vjerovanja u postojanje vanjskog svijeta; naivni i kritički realizam, idealizam, verifikacionizam, idealizam, fenomenalizam.
2. Skepticizam u pogledu tuđih umova; u čemu je razlika čovjeka i stroja, ako uopće postoji; bitno privatna priroda mentalnih stanja; povlašteni pristup i razlika između prespektive prvog lica i perspektive trećeg lica?
3. Odnos uma i tijela; jesu li um i tijelo jedno te isto ili nešto različito, jesam li ja isto što i svoje tijelo; dualizam (interakcionizam i paralelizam), fizikalizam, teorija dualnog aspekta, epifenomenalizam?
4. Značenja riječi; što su značenja i gdje se nalaze; mentalizam, referencijska teorija značenja, platonizam?
5. Pravo i krivo (ispravno i neispravno); zašto biti moralan, zašto djelovati u skladu s etičkim principima; zlatno pravilo i kategorički imperativ; subjektivizam i objektivizam, relativizam i univerzalizam, racionalizam i emotivizam?
6. Pravednost; kako treba raspodijeliti dobra; da li je pravedno da postoje socijalne razlike?
7. Sloboda volje i determinizam; jesmo li mogli postupiti drugačije nego što jesmo, jesu li naši postupci slobodni i u kojem smislu; dilema determinizma - jesmo li slobodni ako su naši postupci determinirani ili ako nisu; kompatibilizam i inkompatibilizam; da li je determinizam spojiv s moralnom odgovornošću?
8. Smrt; da li je moguće konzistentno zamisliti svoje vlastito nepostojanje, treba li se bojati nepostojanja, u čemu se sastoji asimetrija između prošlog i budućeg nepostojanja?
9. Smisao života; u čemu bi se mogao sastojati, da li je subjektivan ili objektivan, da li je logički moguće pronaći zadovoljavajući odgovor, da li je život apsurdan, subjektivna i objektivna perspektiva, da li je smisleno samo ono što je neprolazno?


Obvezna literatura
Skripta dostupna u Skriptarnici Fakulteta ili na CD-u.