Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Gospodarenje otpadom

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+5
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj:
Suvremena civilizacija i problem otpada
Vrste otpada
Komunalni otpad
Opasni otpad
Radioaktivni otpad
Problemi zagađivanja tla i voda
Sveobuhvatno gospodarenje otpadom (smanjenje, ponovna upotreba i recikliranje)
Sanitarna odlagališta otpada
Projektiranje i gradnja odlagališta
Monitornig procjednih voda i plinova
Zakoni i propisi
Uloga javnosti na učinkovitijem rješavanju problema izbjegavanja, vrednovanja i zbrinjavanja otpada 

Literatura:
  1. Milanović, Z. Deponij. ZGO-ZAGREB, Zagreb, 1992.
  2. Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet. Bihać, 2005.
  3. Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.
  4. Wilson, D.G. Handbook of Solid Waste Menagemet. Van Nostrand, New York, 1977.