Gospodarenje otpadom

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+5
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Suvremena civilizacija i problem otpada
Vrste otpada
Komunalni otpad
Opasni otpad
Radioaktivni otpad
Problemi zagađivanja tla i voda
Sveobuhvatno gospodarenje otpadom (smanjenje, ponovna upotreba i recikliranje)
Sanitarna odlagališta otpada
Projektiranje i gradnja odlagališta
Monitornig procjednih voda i plinova
Zakoni i propisi
Uloga javnosti na učinkovitijem rješavanju problema izbjegavanja, vrednovanja i zbrinjavanja otpada 

Obvezna literatura
  1. Milanović, Z. Deponij. ZGO-ZAGREB, Zagreb, 1992.
  2. Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet. Bihać, 2005.
  3. Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.
  4. Wilson, D.G. Handbook of Solid Waste Menagemet. Van Nostrand, New York, 1977.