Zaštita okoliša

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • Temeljni pricipi zaštite okoliša
 • Bioraznolikost i biogeokemijski ciklusi
 • Globalni ekosustav: interakcija geosfere, hidrosfere, biosfere i atmosfere
 • Ljudska aktivnost i promjene okoliša
 • Onečišćenje zraka
 • Klimatske promjene
 • Onečišćenje površinskih i podzemnih voda
 • Onečišćenje mora i oceana
 • Onečišćenje tla
 • Građevinski radovi i zaštita okoliša
 • Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj
 • Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj
 • Planiranje održivog razvoja

Obvezna literatura
 1. Benac, Č.: ZAŠTITA OKOLIŠA ZA STUDENTE PREDIPLOMSKOGG STUDIJA GRADITELJSTVA. Interna skripta. Građevinski fakultet U Rijeci, 2007. www.gradri.hr
 2. Glavač, V.: UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU. Hrvatska sveučilišna naknada, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Pučko otvoreno učilište-Zagreb. Zagreb, 2001.