Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zbrinjavanje otpada

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- Vrste i značajke otpadnog materijala.
- Kruti komunalni otpad.
- Građevinski otpad.
- Prikupljanje i transport otpada.
- Selektiranje i obrada otpada.
- Korištenje sirovina iz otpada.
- Sanitarna odlagališta otpada.
- Organizacija i upravljanje odlagališta otpada.
- Zakoni i propisi iz domene zbrinjavanja otpada.

Literatura:
  1. Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet Bihać, 2005.
  2. Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.