Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zbrinjavanje otpada

Studij: Diplomski studij Fizika
Godina: I. i II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 20+0+10
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
- Vrste i značajke otpadnog materijala.
- Kruti komunalni otpad.
- Građevinski otpad.
- Prikupljanje i transport otpada.
- Selektiranje i obrada otpada.
- Korištenje sirovina iz otpada.
- Sanitarna odlagališta otpada.
- Organizacija i upravljanje odlagališta otpada.
- Zakoni i propisi iz domene zbrinjavanja otpada.

Literatura:

- Jahić, M.: Urbani sistemi i upravljanje čvrstim otpadom. Tehnički fakultet Bihać, 2005.
- Jahić, M.: Sanitarne deponije. Tehnički fakultet Bihać, 2006.