Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Simboličko programiranje

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II./III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovne operacije s brojevima, matematičkim izrazima i funkcijama: računanje s brojevima i ugrađenim funkcijama, crtanje grafova, rješavanje jednadžbi (naredbe: N, FACTOR, EXPAND, SIMPLIFY,
PLOT, PLOT3D, SHOW, SOLVE, NSOLVE). Uvod u liste i tablice: liste i operacije s listama (naredbe: TABLE, TAKE, PART, MAP). Matrice i vektori: uvod u računanje s matricama i vektorima, sustavi linearnih jednadžbi, svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori (naredbe: MATRIXFORM, DET, EIGENSYSTEM). Infinitezimalni račun: limesi i neprekidnost, diferenciranje, integriranje, redovi (naredbe: LIMIT, D, INTEGRATE, SERIES). Diferencijalne jednadžbe: jednadžbe i drugog prvog reda, sustavi diferencijalnih jednadžbi (naredbe: DSOLVE, NDSOLVE).

Literatura
Abell M. L., Braselton J. P., Matematica by Example, 4th. ed., Elsevier Academic Press, Burlington, 2009