Projektivna geometrija

Studij: Preddiplomski studij Fizika, Diplomski studij Fizika i matematika 
Godina:III./II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:    Fizika    Fizika i matematika

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovni aksiomi projektivne ravnine i projektivnog trodimenzionalnog prostora. Kategorički sustav aksioma realne projektivne ravnine. Analitički model realne projektivne ravnine. Desarguesov teorem. Papusov teorem, teorem o perspektivitetu i temeljni teorem projektivne geometrije. Konfiguracije i projektivne ravnine. Projektivni prostor nad vektorskim prostorom.

Obvezna literatura
  1. D. Palman: Projektivna geometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1984.