Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Matematičke metode fizike II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Diferencijalne jednadžbe: Klasifikacija. Rješenje. Postojanje i jedinstvenost rješenja jednadžbi prvog reda. Rješavanje jednadžbi prvog reda, te nekih jednadžbi viših redova. Laplaceov transformat. Greenove funkcije. Rješavanje razvojem u red. Numeričko rješavanje.Kompleksna analiza: Funkcije kompleksne varijable. Cauchy-Riemannove relacije. Višeznačne funkcije. Kompleksni integrali, Cauchieva integralna formula. Laurentov red. Teorem o reziduumu. Rješavanje određenih integrala korištenjem krivuljne integracije u kompleksnom području. Fourierovi transformati. Specijalne funkcije.

Literatura
Boas M. L., Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edition, Wiley, 2005.