Matematičke metode fizike II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Diferencijalne jednadžbe
: Klasifikacija. Rješenje. Postojanje i jedinstvenost rješenja jednadžbi prvog reda. Rješavanje jednadžbi prvog reda, te nekih jednadžbi viših redova. Laplaceov transformat. Greenove funkcije. Rješavanje razvojem u red. Numeričko rješavanje.
Kompleksna analiza:Funkcije kompleksne varijable. Cauchy-Riemannove relacije. Višeznačne funkcije. Kompleksni integrali, Cauchieva integralna formula. Laurentov red. Teorem o reziduumu. Rješavanje određenih integrala korištenjem krivuljne integracije u kompleksnom području. Fourierovi transformati. Specijalne funkcije.

Obvezna literatura
  1. Boas M. L., Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edition, Wiley, 2005.