Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Kompleksna analiza

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Prostor kompleksnih brojeva. Analitičke funkcije. Cauchy-Riemannovi uvjeti. Elementarne funkcije. Derivacija funkcije kompleksne varijable. Integral funkcije kompleksne varijable. Cauchyjev teorem. Cauchyjeva integralna formula. Taylorov red. Liouvilleov teorem. Laurentov red. Morerin teorem. Izolirani singulariteti i njihova klasifikacija. Teorem o reziduumu i njegove primjene. Nultočke i polovi meromorfnih funkcija. Princip maksimuma modula. Schwartzova lema. Rouchéov teorem. Konformna preslikavanja. Möbiusova transformacija. Teorem o otvorenom preslikavanju. Riemannove plohe.

Obvezna literatura
  1. H. Kraljević, S. Kurepa, Matematička analiza IV (funkcije kompleksne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
  2. M.J. Albowitz, A.S.Fokas,Complex variables, Introduction and application, Cambridge University Press, 2003.