Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizički praktikum II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+45
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3


Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Jednostavni strujni krugovi. Složeni strujni krugovi. Električni izvor. Proširivanje mjernog područja mjernog instrumenta. Električni otpor vodiča. Otpor otpornika, zavojnice i kondenzatora. Osnovni zakoni geometrijske optike. Lom svjetlosti prolaskom kroz optičko sredstvo. Ravno i sferna zrcala. Leće. Mikroskop.

Obvezna literatura
1) Radni materijali za Fizički praktikum II
2) Marković B., Miler D., Rubčić A., Račun pogrešaka i statistika, Liber, Zagreb, 1987.