Kombinatorika

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Temeljna načela prebrojavanja. Dirichlerov princip. Ramseyev stavak. Permutacije i kombinacije skupova i multiskupova. Binomni i multinomni koeficijenti. Formula uključivanja-isključivanja. Möbiusova inverzija. Rekurzivne relacije. Funkcije izvodnice. Neke kombinatoričke strukture.

Obvezna literatura
  1. D.Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.
  2. M.Cvitković, Kombinatorika, zbirka zadataka, Element, Zagreb, 2001.