Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Matematička analiza III

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Neprekidnost i limes realnih i vektorskih funkcija jedne i više realnih varijabli. Diferencijal i parcijalne derivacije .Neprekidno diferencijabilne funkcije i Schwartzov teorem. Teorem srednje vrijednosti i njegove posljedice. Teorem o implicitnim funkcijama. Teorem o inverznom preslikavanju.
Taylorov teorem. Ekstremi. Nizovi i kompakt u R. Neprekidne funkcije na kompaktu. Dvostruki i višestruki Riemannov integral. Fubonijev teorem. Funkcije zadane pomoću integrala. Vektorske funkcije. Krivulje. Krivuljni integrali. Funkcije omeđene varijacije. Rektifikabilnost. Vektorska i skalarna polja.

Obvezna literatura
1. S. Kurepa: Matematička analiza III, Tehnička knjiga , Zagreb (više izdanja)
2. S. Mardešić: Matematička analiza, I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1974.