Linearna algebra II

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sustavi linearnih jednadžbi. Cramerovi sustavi. Homogeni i nehomogeni sustavi. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi.
Karakteristični i minimalni polinom. Invarijantni potprostori. Svojstvene vrijednosti linearnog operatora. Jordanova forma matrice.
Unitarni prostori. Nejednakost Schwarz-Cauchy-Bunjakovski. Norma. Metrika. Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije. Operatori na unitarnim prostorima. Unitarni operatori. Hermitski adjungirani operatori. Hermitski operatori. Simetrični operatori i kvadratne forme.

Obvezna literatura
  1. K. Horvatić: Linearna algebra I, II, III, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Matematički odjel, Zagreb, 1995.
  2. S. Kurepa: Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1975.