Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Engleski jezik u struci

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+15+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 3


Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Teme iz fizike - Fizika i fizičari; Tvar; Atomi, elementi i spojevi; Stanja i svojstva; Promjena stanja; Elektricitet i magnetizam; Metali i plastike; Masa; Energija;Sile i gibanje; Energija i strojevi; Nuklearna fisija; Nuklearna fuzija; Svjetlost; Zvuk; Prostor-vrijeme; Izvori energije i onečišćenje; Kretanje Zemlje; Sunčev sustav;
Gramatika - Vremena: sadašnje, prošlo, buduće; Modalni glagoli; Pasiv; Infinitiv ing-oblici; Relativne rečenice; Pogodbene rečenice;
Imenice i članovi; Pridjevi i prilozi; Prijedlozi; Veznici;
Writing - Objašnjenje; Uputa; Opis; Sažetak; Esej; Pisma; Životopis
Dodatni materijali (za čitanje i slušanje) - BBC World service; CNN; Science Daily

Obvezna literatura
Kelly, K., Science, Macmillan Vocabulary Practice Series, Macmillan Publishers Ltd., 2008., Oxford
Mascull, B., Key Words in Science and Technology, HarperCollins Publishers, 1997., London
Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1995.
Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2005.
Filipović, R., Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1999
http://www.teachnet.ie/torourke/Physicswebsite/homepage.htm
http://www.bbc.co.uk/news/
www.englishpage.com
http://essayinfo.com/essays/
http://scienceinschool.org/
http://www.sciencedaily.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.babylon.com/define/85/science-dictionary.html
http://www.eudict.com/index.php
http://www.encyclopedia.com/