Linearna algebra I

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 8

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Grupe, homomorfizmi grupa, polja, vektori, vektorski prostori, matrice, računanje s matricama, determinanta matrice, inverz matrice, rang matrice, linearni operatori , promjena baze vektorskog prostora, slične matrice.

Obvezna literatura
  1. S. Kurepa: Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
  2. K. Horvatić: Linearna algebra I, II i III, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Matematički odjel, Zagreb, 1995.