Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Teorijska fizika i primjene I

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
1.Elektrostatika
Coulombov zakon. Električno polje. Skalarni potencijal. Osnovne jednadžbe elektrostatike. Vodiči i kapacitori. Metode rješavanja elektrostatskih jednadžbi. Energija elektrostatskog polja. Multipolni razvoj. Jednadžbe elektrostatike u sredstvu. Dielektrici i feroelektrici. Rubni uvjeti.
2. Magnetostatika
Električna struja. Jednadžba kontinuiteta. Magnetsko polje i sila. Vektorski potencijal. Osnovne jednadžbe magnetostatike. Metode rješavanja jednadžbi magnetostatike. Jednadžbe magnetostatike u sredstvu. Dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam. Rubni uvjeti.
3. Maxwellove jednadžbe
Faradayev zakon indukcije. Maxwellove jednadžbe. Skalarni i vektorski potencijal. Baždarne transformacije, Poyntingov teorem. Zakoni očuvanja, Jednadžbe elektrodinamike za sredstvo. Retardirani i avansirani potencijali. Polje točkastog naboja u gibanju.
4. Elektromagnetni valovi
Valna jednadžba. Ravni valovi u vakumu i dielektriku. Polarizacija vala. Energija i impuls elektromagnetskih valova Zakoni loma. Valovi u vodičima. Valni paketi i grupna brzina.
5. Zračenje
Zračenje u dipolnom približenju. Larmorova formula. Ciklotronsko i zakočno zračenje.

Literatura
  1. Griffiths D. J., Introduction to Electrodynamics, 3. izdanje ili novije.