Završni rad (3 ECTS)

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Odabir mentora. Dogovor teme. Širi i uži izbor literature i drugih izvora. Proučavanje izvora za rad.. Pisanje rada. Ispravci. Prijava rada. Izrada PowerPoint prezentacije. Ispis i uvezivanje rada. Obrana rada pred tročlanim Povjerenstvom.

Obvezna literatura
Student odabire obveznu literaturu prema temi završnog rada i u dogovoru s mentorom-nastavnikom.