Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Moderna fizika I (5 ECTS)

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 60+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Atomska struktura i periodni sustav elemenata. Bohrova teorija. Rentgenski spektri.
Atomski procesi. Višeelektronski sustavi i njihovi spektri
Atomi u električnom i magnetskom polju.
Dualizam val – čestica za svjetlost i materiju.
Valnomehanička teorija. Princip neodređenosti. Schrödingerova jednadžba.
Kondenzirana materija. Metali. Poluvodiči. Poluvodički uređaji.

Obvezna literatura
Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York , 2003.
Young H.D., Freedman R.A., UNIVERSITY PHYSICS, 9th ed., Addison-Wesley Publishing Company, Inc, 1996.
Krane K.S.: MODERN PHYSICS, John Wiley & Sons, Inc., New York , 1996.
Thorne A., Litzén U. , Johansson S., SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999
Haken H., Wolf H.C., ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984.