Teorijska fizika i primjene II

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Poteškoće klasične mehanike, relacije neodređenosti, princip korespodencije. Schrödingerova jednadžba. Operatori i vlastite vrijednosti. Mjerenje. Potencijalni bedem i potencijalna jama. Harmonički oscilator. Operatori energije, impulsa, angularnog momenta. Sferno-simetrični potencijal. Vodikov atom. Pojam spina. Zeemanov efekt. Atom He. Periodni sustav elemenata. Račun smetnje. Starkov efekt. Teorija raspršenja. Diferencijalni udarni presjek. Druga kvantizacija. Kvazičestice. Fotoni. Primjene. Foto-efekt. Laser. STM. NMR.

Obvezna literatura
  1. I. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, 1. i 2. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
  2. D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Prentice-Hall, New Jersey, 1994.
  3. W. A. Harrison, Applied quantum mechanics, World Scientific, Singapore, 2001.