Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Statistička fizika

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnove računa vjerojatnosti: definicija vjerojatnosti, funkcija raspodjele, srednje vrijednosti.
Kinetička teorija plinova.
Termodinamika:
Funkcije stanja i funkcije procesa, jednadžba stanja, Van der Waalsova jednadžba.
Termodinamički zakoni, toplinski kapacitet, termodinamički potencijali, dva tijela u termičkom kontaktu.
Klasična statistička fizika:
Maxwellova raspodjela, fazni prostor.
Boltzmannova raspodjela, objašnjenje drugog zakona termodinamike.
Particijska funkcija, slobodna energija, Brownovo gibanje, molekule u gravitacijskom polju.
Zakon jednake raspodjele energija, linearni harmonički oscillator, toplinski kapacitet kristalne rešetke.
Kvantna statistička fizika:
Kvantizacija energijskog spektra.
Particijska funkcija, objašnjenje trećeg zakona termodinamike.
Prosječna energija harmonijskog oscilatora; zračenje crnog tijela.
Einsteinov i Debyev model.
Bozoni  i fermioni.
Funkcija raspodjele i Lagrangeovi multiplikatori; limes klasične statistike; gustoća stanja.
Jako degenerirani fermionski plin.

Literatura

  1. V. Šips, Uvod u statističku fiziku, Školska knjiga,, Zagreb, 1990.
  2. K. Huang, Introduction to Statistical Physics, Taylor and Francis, New York, 2001.