Zaštita materijala

Studij: Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta: .pdf

Izvedbeni program: .pdf

Sadržaj
Cijena korozije. Ekonomski aspekti korozije. Oblici korozijskih oštećenja. Definicija korozije. Podjela korozijskih procesa. Termodinamika i kinetika koroziije metala. Mehanizmi korozije. Elektrolitska korozija. Definicija pH. Korozijski članak. Pourbaix-ov dijagram. Neelektrolitska korozija. Pilling-Bedwoth-ov omjer. Brzina korozije. Uzroci korozije metala. Korozija uz naprezanje: napetosna korozija, korozijska umorljivost, erozijska korozija, kavitacijska korozija. Metode zaštite od korozije: Korozijski inhibitori. Zaštitne prevlake (metalne, konverzijske, organski premazi, anorganske prevlake). Katodna zaštita. Anodna zaštita. Zaštita od lutajućih struja. Konstrukcijske mjere zaštite. Ispitivanje korozije. Praćenje korozije. Analiza korozijskih oštećenja. Zaštita polimera.

Obvezna literatura
  1. Esih, I., Dugi, Z., Tehnologija zaštite od korozije, Sv. 1, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  2. Roberge, P. R., Handbook of Corrosion Engineering, Mc Graw-Hill, New York, 2000.
  3. Zaštita metala, 2008.,192 str.