Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf 

Sadržaj
  1. Uvod u vakuum
  2. Osnove grafičkog programiranja - LabView
  3. Osnove geometrijske i Fourierove optike, te širenje Gaussovih zraka
  4. Valna priroda svjetlosti – interferencija
  5. Optički interferometri 
  6. Fabry – Perotov rezonator
  7. Detekcija svjetlosti

Obvezna literatura
  1. G.S. Landsberg, Optika