Antička filozofija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+30
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Sadržaj predmeta dijeli se na obvezni i izborni.
Obvezni sadržaj.
 1. Uvod u antičku filozofiju. Periodizacija antičke filozofije. Specifičnosti antičkog pristupa filozofiji. Razlike između antičke i moderne filozofije.
 2. Sokrat. Osnovni stavovi sokratovske etike i osnove sokratovskog načina argumentiranja. Tekstovi: Platon, Obrana Sokratova i Protagora.
 3. Platon.
  1. Rađanje Platonove metafizike i epistemologije iz sokratovskih tema i pristupa. Tekst: Menon.
  2. Osnove Platonove etike. Tekst: Država (knj. II, IV, VIII-IX)
  3. Osnove Platonove metafizike i epistemologije. Tekst: Država (knj. V-VII)
 4. Aristotel
  1. Aristotelovo shvaćanje filozofije. Prikaz podrijetla filozofije i predsokratovskih shvaćanja. Tekst: Metafizika (knj. A)
  2. Osnove Aristotelove filozofije prirode. Učenje o uzrocima i problem teleologije. Tekst: Metafizika (knj. A), Fizika (knj. II)
  3. Osnove Aristotelove metafizike. Tekst: Kategorije (pogl. 1-5), odabrana poglavlja iz O duši (knj. II).
  4. Osnove Aristotelove etike. Odnos sreće i vrline. Tekst: Nikomahova Etika (knj. I-II)
Izborni sadržaj.
 1. Problemi predsokratovske filozofije. Tekst: Diels, Predsokratovci.
 2. Epikurovska etika. Tekstovi: Epikur, Pismo Menekeju (u Diogen Laertije, Životi filozofa), Ciceron, O krajnostima dobra i
  zla (knj. I i II)
 3. Stoička etika. Tekstovi: Epiktet, Priručnik; Seneka, Pisma Luciliju (16, 33. i 47. pismo u Bošnjak, Filozofija od
  Aristotela do renesanse); Ciceron, O krajnostima dobra i zla (knj. III i IV).
Kao temu seminarskog rada (vidi dolje) studenti mogu, u dogovoru s nastavnikom, izabrati neku od predloženih tema iz obvezatnog ili izbornog sadržaja.


Obvezna literatura
 1. Platon, Obrana Sokratova, preveo L. Boršić, Zagreb, 2000.
 2. Platon, Protagora / Sofist, preveli K. Rac i M. Sironić, Zagreb, 1975. (samo Protagora)
 3. Platon, Menon, preveo i priredio F. Grgić, Zagreb, 1997.
 4. Platon, Država, preveo M. Kuzmić, Zagreb, 1977. ili 1997. (knj. II, IV-IX)
 5. Aristotel, Metafizika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. A)
 6. Aristotel, Fizika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. II)
 7. Aristotel, Kategorije, preveo i priredio F. Grgić, Zagreb, 1992. (pogl. 1-5)
 8. Aristotel, O duši / Nagovor na filozofiju, preveli M. Sironić i D. Novaković, Zagreb, 1987, 21996. (samo odabrana pogl. iz O duši)
 9. Aristotel, Nikomahova Etika, preveo T. Ladan, Zagreb, 1992. (knj. I i II)