Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizička geologija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+10+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Uvod u geologiju. Povijest geologije. Postanak Zemlje i Sunčevog sustava: građa Zemlje. Geološka građa kontinenata i oceana. Dinamika Zemljine kore: tektonika ploča, potresi, vulkanizam. Osnovni strukturni elementi litosfere. Geomorfologija. Minerali i stijene Zemljine litosfere. Egzodinamički procesi i oblikovanje reljefa. Fizikalno i kemijsko trošenje minerala i stijena. Hidrološki ciklus. Sedimenti, sedimentne stijene i sedimentacijski procesi. Dijageneza. Okoliši i facijesi. Geokemijsko kruženje tvari. Prikaz geološke građe terena: geološke karte, profili i stupovi. Osnove stratigrafske geologije: geološko vrijeme, određivanje starosti i rekonstrukcija zbivanja u Zemljinoj prošlosti. Razvoj života na Zemlji: fosili i evolucija. Klimatske promjene. Geološke opasnosti. Geologija i zaštita okoliša.

Literatura
Plummer, C., McGeary, D., Carlson, D.H., 2003. Physical Geology. McGraw-Hill Companies, Inc., p. 574
Herak, M., 1990. Geologija. Školska knjiga Zagreb, p. 433.