Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Organska kemija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Razvrstavanje organskih spojeva
Organska zagađivala vode, zraka i tla
Halogenirani ugljikovodici i aromatski ugljikovodici. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)
Nafta i naftni derivati
Detergenti i organska sredstva za čišćenje
Sintetički polimeri
Lijekovi
Hrana
Organski spojevi prisutni u okolišu
CFC (freoni-klorofluorougljikovodici)

Literatura
1. S.H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.