Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Organska kemija

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+30+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 7

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Razvrstavanje organskih spojeva
Organska zagađivala vode, zraka i tla
Halogenirani ugljikovodici i aromatski ugljikovodici. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)
Nafta i naftni derivati
Detergenti i organska sredstva za čišćenje
Sintetički polimeri
Lijekovi
Hrana
Organski spojevi prisutni u okolišu
CFC (freoni-klorofluorougljikovodici)

Literatura
1. S.H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.