Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:   Osnove astronomije i astrofizike

Sadržaj
1. Uvod (koordinatni sustavi, elektromagnetski spektar)
2. Međudjelovanje svjetlosti i tvari (ponavljanje)
3. Mjerenje udaljenosti, zvjezdana paralaksa, crno tijelo
4. Teleskopi
5. Nebeska mehanika i Keplerovi zakoni
6. Klasifikacija zvjezdanih spektara
7. Atmosfere zvijezda
8. Unutrašnjost zvijezda, struktura i nuklearni procesi
9. Sunce
10. Evolucija zvijezda
11. Promjenjive zvijezde i dvojni sustavi
12. Međuzvjezdani medij i nastanak zvijezda
13. Sunčev sustav
14. Galaksije
15. Kozmologija

Prezentacije s predavanja
Poglavlje 1-5
Poglavlje 6-8
Poglavlje 9
Poglavlje 10
Poglavlje 11
Poglavlje 12
Poglavlje 13
Poglavlje 14
Poglavlje 15 (kozmologija)


Vježbe (zadaci)
1. Udaljenosti, teleskopi, magnitude, sjaj
2. Luminoziteti, fotometrijske veličine, solarna konstanta, snaga zračenja i Planckov zakon
3. Gravitacijska sila i energija, kozmičke brzine, Keplerovi zakoni, mehanika nebeskih tijela
4. Izvori energije u zvijezdama, dvojni sustavi, stanje zvjezdane materije, kozmologija

Prijedlozi tema seminarskog rada

Ispitna pitanja (završni ispit)

Kolokvij
Kolokvij iz Osnova astronomije i astrofizike održat će se u petak 16.6.2017. s početkom u 9 sati u prostoriji 29. Na kolokviju možete imati papir s pregledom osnovnih jednadžbi i formula, ali bez zadataka s vježbi. Nemojte zaboraviti donijeti funkcionalan kalkulator!
 

Rezultati kolokvija

Seminari 
Seminari iz Osnova astronomije i astrofizike održat će se u ponedjeljak, 3.7.2017. s početkom u 10 sati u prostoriji 130. Studenti preddiplomskog studija seminarski rad izlažu samo usmeno, a studenti diplomskog studija usmeno i u pismenom obliku. Izlaganje ne bi trebalo trajati duže od 20-25 minuta!

Završni ispit
Završni dio ispita za zainteresirane studente može se održati istog dana nakon seminara, u ponedjeljak 3.7.2017. u prostoriji 130. Svaki student usmeno odgovara na tri pitanja, a za odgovor na pitanje može dobiti do 10 bodova (ukupno do 30 bodova). Popis pitanja nalazi se na ovim stranicama.

Ostali studenti mogu pristupiti završnom ispitu prema dogovoru. Završni ispit obavezno je potrebno prijaviti putem ISVU-a prije pristupa ispitu!
 

Literatura

  1. B.W.Carroll, D.A.Ostlie: An introduction to modern astrophysics, Addison-Wesley, 2007
  2. V. Vujnović: Astronomija I, Školska knjiga, Zagreb 1989.
  3. V. Vujnović: Astronomija II, Školska knjiga, Zagreb 1990.