Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Atomska i molekulska fizika (4 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf


Sadržaj
Osnove atomske fizike. Energijske razine atoma. Jednoelektronski atomi: interakcija s elektromagnetskim zračenjem, fina i hiperfina struktura spektra, interakcija s vanjskim poljima, Zemanov efekt, Starkov efekt i Lambov pomak. Dvoelektronski atomi i spektri. Perturbacijske i varijacijske metode. Višeelektronski atomi.
Struktura molekula. Kemijske veze. Spektri molekula (elektronski, vibracijski i rotacijski). Born-Openheimerova aproksimacija.
Sudarni procesi.
Laseri. Uređaji i metode suvremene spektroskopije. Primjena atomske i molekulske fizike u drugim područjima znanosti.

Literatura
Foot, C., Atomic Physics, Oxford U.P., 2004.
Silfvast, W. T., Laser Fundamentals, Cambridge University Press, 2004.
Thorne, A.P., Litzen, U., Johansson, S., Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.