Diplomski rad (5 ECTS)

Studij: Diplomski studij Fizika i matematika
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S)
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Sadržaj
Odabir mentora. Dogovor teme. Širi i uži izbor literature i drugih izvora. Proučavanje izvora za rad.. Pisanje rada. Ispravci. Prijava rada. Izrada PowerPoint prezentacije. Ispis i uvezivanje rada. Obrana rada pred tročlanim Povjerenstvom.

Obvezna literatura
Student odabire obveznu literaturu prema temi završnog rada i u dogovoru s mentorom-nastavnikom.