Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizika elementarnih čestica (5 ECTS)

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 45+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 5

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Osnovne" sile u prirodi – područja (skale) i jakosti djelovanja, konstante vezanja i njihova važnost
  2. Kvantne teorije polja – čestice kao pobuđenja, simetrije, Noetherin teorem, antičestice
  3. Čestični procesi – raspadi, raspršenja, udarni presjeci, Fermijevo zlatno pravilo, vezana stanja, Feynmannovi dijagrami
  4. Kvantna elektrodinamika – baždarna invarijantnost, Comptonovo raspršenje, pozitronij
  5. Jaka sila – kvarkovska slika, kvantna kromodinamika, kvarkovsko sužanjstvo, asimptotska sloboda
  6. Slaba sila - β-raspad, elektroslabo ujedinjenje, spontani lom simetrije, Higgsovi bozoni, standardni model
  7. Gravitacija – sila kao zakrivljenje prostor-vremena, razlike u odnosu na jaku i elektroslabu silu
  8. Pogled u budućnost – važni eksperimenti, ujedinjenje sila

Obvezna literatura
  1. Picek I., Fizika elementarnih čestica, Kratis, 1997.
  2. Cottingham W. N., Greenwood D. A., An Introduction to The Standard Model of Particle Physics, 2. izdanje, Cambridge University Press, 2007.