Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I./II.
Semestar: ljetni/zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Znanost i metoda znanosti. Diferencijalizacija znanosti u razvoju znanosti kao oblika društvene svijesti.  Pojam interdisciplinarnosti znanosti.
Odabrani primjeri  povezivanja nastavnih  sadržaja iz fizike s nastavnim sadržajima drugih nastavnih predmeta:
        - matematike: primjeri povezanosti matematike i fizike
        - biologije: biopotencijali, živčani sustav životinja, osjetila kao detektori, režim rada srca, plinski zakoni i proces disanja, termodinamika otvorenih sustava (stanice, organizma)
djelovanje elektromagnetnog zračenja na biološki sustav, mehanička svojstva tkiva (čvrstoća kosti, viskoelastičnost mišića), krvotok kao zatvoreni hidrodinamièki sustav,  stenoza i aneurizma krvne žile i Bernoullijeva jednadžba, difuzijski procesi na staničnim membranama
        -  tjelesne kulture i anatomije: biomehanika sporta
        -  tehnike: generatori, elektrane, pojmovi  snage i energije, elektronika
        -  medicinske tehnike: dijagnostika: CT, MRI, ultrazvuk, terapija elektromagnetnim zračenjem: laseri, dijatermija, X-zračenje
        -  kemije: građa atoma i periodni sustav
        -  geografije: termodinamička objašnjenja klime i meteorologije
        -  povijesti i filozofije: povijest znanosti, utjecaj fizikalne misli na filozofiju.
Analiza udžbenika. Metodičko oblikovanje interdisciplinarnih sadržaja u okviru nastave fizike na razini osnovne škole. Metodičko oblikovanje interdisciplinarnih sadržaja u okviru nastave fizike na razini srednjih škola i gimnazija.  Konstruktivistički pristup u uklapanju interdisciplinarnih sadržaja.

Literatura
Izbor udžbenika fizike, kemije, biologije, povijesti i geografije za osnovne i srednje škole.
Nastavni planovi i programi navedenih predmeta za osnovnu, srednje škole i gimnazije.