Magnetski materijali i primjene

Studij: Diplomski studij Fizika, Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala 
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+15+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 6

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Osnovni pojmovi i mjerne jedinice. Metode mjerenja magnetizacije. Magnetska svojstva tvari. Modeli magnetizma u izolatorima i metalima. Magnetska anizotropija. Magnetoelastičnost. Procesi magnetizacije. Mekani magneti. Amorfni magnetski materijali. Tvrdi magneti. Magnetizam tankih slojeva i površina. Magnetotransport. Magnetooptički efekti. Nanomagnetski materijali i kompoziti. Magnetski poluvodiči i izolatori. Magnetski zapisi i memorije. Proučavanje svojstava materijala pomoću magnetskih metoda.

Obvezna literatura
  1. Spaldin N. A., Magnetic Materials: Fundamentals and Device Applications, 2nd ed, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
  2. Blundell S., Magnetism in Condensed Matter, OUP, Oxford, 2001.