Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodička praksa iz fizike

Studij:  Diplomski studij Fizika i filozofija
              Diplomski studij Fizika i informatika
              Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Hospitiranje studenata u osnovnoj i srednjoj školi. Upoznavanje školske dokumentacije i života škole. Izvođenje ocjenskog nastavnog sata u osnovnoj i srednjoj školi.

Literatura
Krsnik, R., Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Čarolija eksperimentiranja,
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
Udžbenici fizike za određenu obrazovnu razinu.
Priručnici za nastavnike