Metodička praksa iz fizike

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: II.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+45+0
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Hospitiranje studenata. Uzorna predavanja mentora. Individualna pokusna predavanja studenata. Individualna ocjenska predavanja studenata. Analize predavanja.

Obvezna literatura
  1. E. F. Redish: Teaching Physics with the Physics Suite, John Wiley & Sons Inc., 2003.
  2. R. Krsnik: Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  3. Ž. Jakopović: Kurikulum i nastava fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2015.
  4. Odabrani članci iz edukacijske fizike.
  5. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).