Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike

Studij:Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
             Diplomski studij Fizika i matematika
Godina: I.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+45
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Na kolegiju Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike II vježba se izvođenje i objašnjavanje laboratorijskih pokusa za osnovnu i srednju školu. Pokusi te ispitna demonstracija su podijeljeni u 10 skupina (vježbi) s nekoliko sličnih pokusa iz istog područja fizike. Vježbe se obavljaju po redoslijedu: Uvod. Gibanje. Jednostavne sprave. Fizička svojstva tijela. Električni strujni krug. Gibanje i sila. Toplina. Elektricitet. Optika. Java apleti u nastavi fizike.
Ispitna demonstracija.
Kao dodatni sadržaj, studentima će se prikazati nekoliko edukacijskih filmova iz fizike.

Obvezna literatura
  1. Ehrlich R., Turning the World Inside Out and 174 Other Simple Physics Demonstrations, Princeton University Press, New Jersey, 1990.
  2. Ehrlich R., Why Toast Lands Jelly-Side Down: Zen and the Art of Physics Demonstrations, Princeton University Press, New Jersey, 1997.<
  3. Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Filozofski fakultet u Rijeci, 2001.
  4. Sutton R. M., Demonstration Experiments in Physics, McGraw-Hill, New York, 1938. (knjiga je u elektroničkom formatu dostupna na adresi http://physicslearning.colorado.edu/PiraHome/Sutton/Sutton.htm)