Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Metodika nastave fizike II (ECTS 3)

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
             Diplomski studij Fizika i informatika
Godina: II.
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 30+0+15
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
Analiza Plana i programa. Fizičke veličine i znanstveno nazivlje. Problem standardnog i znanstvenog jezika u nastavi fizike. Znanstvena komunikacija. Mjesto  povijesti fizike u nastavi. Uloga matematike i matematičkog  formalizma u nastavi fizike. Uvjeti i  oprema za izvođenje nastave fizike. E-učenje. Praćenje učenika, provjeravanje  i ocjenjivanje znanja. Valorizacija uspješnosti nastave.  Osobnost nastavnika.

Literatura
Krsnik, R., Suvremene ideje u metodici nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Čarolija eksperimentiranja,
Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2001.
Beck B.,  Modeli učenja u nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Arar, Lj., Kolić-Vehovec, S., Milotić, B., Kako lakše učiti fiziku, MNEMOTEHNIKE – pomoć pri učenju, Školska knjiga,  Zagreb, 2009.
Šindler G.,  Metodičke osnove oblikovanja početne nastave fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
Šindler G.,  Prilozi problemski usmjerenoj nastavi fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.